+48 600 038 070

2019-12-05

Światowy Dzień Gleby


Światowy Dzień Gleby

5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. W tym roku odbywa się pod hasłem "Stop dla erozji glebowej, uratuj naszą przyszłość!". Święto to ustanowione zostało przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych w 2002 roku, a od 2012 roku obchody tego święta organizują FAO i Globalne Partnerstwo dla Gleb. Natomiast od 2013 roku oficjalnie ogłoszony został przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Święto ma na celu uczczenie roli gleby jako dostawcy żywności, oczyszczaniu środowiska, przepływie energii i krążeniu materii w ekosystemie oraz elementu środowiska ograniczającego spadek bioróżnorodności i zmiany klimatyczne. Światowy Dzień Gleby obchodzony jest w ponad 50 krajach, również w Polsce. Wszystkie wydarzenia, konferencje, pokazy mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli gleby w środowisku i życiu człowieka.

W badaniach naukowych wyodrębniono 5 funkcji spełnianych przez pokrywę glebową:

Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej (litosfery), która jest naturalna, trójfazowa i biologicznie czynna. Ponadto ukształtowana jest przez wiele procesów glebotwórczych ze zwietrzeliny skalnej (skały macierzystej) w wyniku oddziaływania klimatu i organizmów żywych. Procesy te odbywają się w określonym czasie, przy określonej rzeźbie terenu i przy określonej działalności człowieka.

Gleba jest integralnym składnikiem ekosystemów lądowych i niektórych systemów płytkowodnych. Składa się z części mineralnej i organicznej. Gleba składa się z trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej. Nauka dotycząca gleby nazywa się gleboznawstwo, a jego subdyscypliną jest geografia gleb.

«powrót