+48 600 038 070

Operacja pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOŁTYS Sp. z o.o.

Informacja o dotacji

Realizując plan dalszego rozwoju firma SOŁTYS Sp. z o.o. skorzystała ze wsparcia "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOŁTYS Sp. z o.o. dotyczyła zakupu linii do pakowania wapna mineralnego i przystosowania budynków do nowej usługi".

Celem przedsięwzięcia jest rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dochodów poprzez wdrożenie nowej technologii i adaptację obiektu na potrzeby prowadzonej usługi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.